Produkter/Branscher

Vår styrka ligger i komplicerad fräsning med hög precision och ytfinhet. Att tillgodose våra kunder och inspirera till innovativa lösningar genom ett nära samarbete för att hitta en helhetslösning ser vi som en självklarhet.Följande branscher arbetar vi med i dagsläget,

medicinteknik, försvarsindustrin, design,HiFi, förpackningsindustrin och

bilindustin mfl.

Så vi är tillgängliga i alla möjliga branscher, allt för att underlätta för våra kunder.


Vi har valt att använda monitors affärssystem för att effektivisera order och tillverkningsrutiner.


Tylena är ett legotillverkande företag i Malmö som arbetar med skärande bearbetning, vår specialitet är kvalificerad fräsning med hög precision och ytfinhet. Tanken är att hjälpa våra kunder att ta fram produkter från idé till färdig enhet.

Adress    Silverviksgatan 7     213 74 Malmö     Tel: 040-212218     

Copyright © All Rights Reserved