Mätning / CMM

cmm
För att vi ska kunna säkerställa kvalitén på våra tillverkade produkter så går det mesta genom vårt mätrum. CMM är förkortning för Coordinate Measuring Machine och är en mätmaskin som mäter och jobbar efter koordinater i manuellt såväl som CNC-styrda operationer. Fördelen med CMM-mätning är det breda användningsområdet, noggrann mätning samt repeterbarhet vid fåstycksproduktion till och med stora serier. Främst används CMM-mätning för att mäta upp komplexa detaljer, serieproduktion samt för utfallsprov vid legotillverkning.

Det sistnämnda är också ett bra exempel på en produktion där det finns väldigt liten tolerans för fel. Vilket gör det till en intressant produkt för oss. Vi på Tylena använder oss ofta av detta mätsystem för att kunna garantera högsta kvalitet och precision på de produkter vi levererar. Och för dig som kund ger det dig sinnesro eftersom det är en försäkran att vi håller vad vi lovar. Med detta system kan vi nämligen bevisa den kvalitet vi levererar i form av olika mätrapporter.

Olika användningsområde för CMM

Det finns olika sätt att använda CMM. Det första är att vi kan mäta prototyper. Vi kan till exempel tillverka flera olika prototyper för att med CMM-mätning kunna jämföra och ändra form till något annat. Vi kan också göra utfallsprover där vi levererar uppmätningsprotokoll kopplade mot era ritningskrav. På så sätt är du garanterad kvalitet även i stora volymproduktioner. Ett annat användningsområde är mätning mot en CAD-modell för att kunna se om färdigmåtten är inom toleranserna. Slutligen kan du använda CMM-mätning till Reverse engineering. Då mäter vi upp en befintlig detalj och överför det till CAD-programmet. På så sätt kan du utifrån en färdig produkt ta fram detaljerade ritningar och specifikationer på hur den produkten kan återskapas i våra CNC-maskiner.

CMM-mätning är ett kvalitetssäkringsverktyg för dig som kund och det är därför vi anser att det är en av våra viktigaste verktyg. Om du vill veta mer om hur det fungerar får du gärna höra av dig till oss. Vi pratar gärna och passionerat om hur CMM underlättar allas våra liv.

Kontakta oss

1 + 11 =